Contacta con nosotros


  He leído y acepto la política de
  privacidad

  ¿Conoces nuestras soluciones de Realidad Extendida?

  Política de privacitat

  Aquesta política t'informa sobre els tractaments de dades que es realitzen a través del lloc web METRIC SALAD (d'ara en avant, la “Web” o el “Lloc web”), encara que és possible que aquesta enllace o redirigisca a altres llocs web i/o plataformes titularitat de METRIC SALAD o de tercers de contingut especialitzat (com per exemple serveis sectorials), amb seccions o formularis que regulen de manera específica el tractament d'informació obtinguda a través d'aquests. Pots trobar informació sobre els tractaments de dades d'aquestes webs i/o plataformes en les seues respectives pàgines de privacitat i/o al costat del formulari o canal de contacte amb METRIC SALAD, en el seu cas.

  1. Qui és el Responsable del Tractament de les teues dades?

  Identitat: METRIC SALAD, S.L. (“METRIC SALAD”) Direcció Postal: Gran Via del Marqués del Túria, 12, 46005 València, València Direcció de Correu electrònic i contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: info@metricsalad.com

  2. Quines dades tractem?

  Les dades personals que tractem procedeixen de la informació que com a Usuari (“Usuari”) ens facilites en emplenar els formularis que trobaràs en la Web o en enviar-nos les teues consultes o peticions d'informació. Només recaptem les dades necessàries per a cada finalitat. Tingues en compte que, si no facilites la informació obligatòria, és possible que no puguem atendre la teua consulta o petició o gestionar el tractament.

  3. Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

  Les teues dades personals seran tractades per a:

  Tingues en compte que si contactes amb nosaltres a través dels nostres perfils en xarxes socials, les teues dades seran tractades d'acord amb aquesta política de privacitat i a la pròpia de la xarxa social utilitzada.

  4. Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

  La base legal del tractament de les teues dades és el teu consentiment prestat de manera expressa i per a cadascuna de les finalitats expressades. Recorda que pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment. També podràs oposar-te a continuar rebent comunicacions comercials en la forma indicada al peu de pàgina de cada comunicació.

  5. Per quant temps conservarem les teues dades?

  Les teues dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la finalitat per a la qual es van recaptar, i concretament:

  6. A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

  Les dades personals que ens facilites podran ser comunicades a les empreses del Grup METRIC SALAD i fundacions vinculades, amb finalitats administratives internes, o per a l'enviament de comunicacions comercials, si així ho has consentit en la casella corresponent. Algunes de les empreses del Grup METRIC SALAD i fundacions vinculades estan situades fora de l'Espai Econòmic Europeu. Disposes d'un llistat actualitzat de la ubicació d'aquestes entitats en la pàgina web de METRIC SALAD. Així mateix, t'informem que les teues dades podrien ser comunicades a Encarregats del Tractament (proveïdors tecnològics), alguns dels quals disposen de centres de procés i/o suport situats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Et garantim que quan les teues dades pogueren eixir de l'Espai Econòmic Europeu, mantindran el mateix nivell de protecció sobre la base del compliment de les disposicions previstes en la normativa europea de protecció de dades. En aquest sentit, les transferències internacionals de dades es realitzaran (i) a països amb un adequat nivell de protecció declarat per la Comissió Europea (ii) sobre la base de l'aportació de garanties adequades (clàusules contractuals tipus o normes corporatives vinculants), o (iii) en virtut de l'autorització de l'autoritat de control competent o altres supòsits previstos en la normativa. Per a rebre més informació sobre les transferències internacionals de dades o obtindre confirmació o còpia de les garanties emprades, pots posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades. Finalment, t'informem que utilitzem connectors socials, això és, plugins (aplicacions) de tercers que permeten connectar aquest Lloc web amb xarxes socials i altres serveis anàlegs (Twitter, Facebook o altres) per a accedir als perfils de METRIC SALAD en aquestes xarxes socials. L'ús d'aquestos connectors és voluntari. En cas d'optar per utilitzar-los, estaràs autoritzant la comunicació de les teues dades personals (adreça IP, dades de navegació) a les referides xarxes socials i METRIC SALAD no serà responsable de l'ulterior tractament que les mateixes puguen realitzar amb les teues dades. Et recomanem que visites els termes i condicions d'ús d'aquestes plataformes amb caràcter previ a la teua interacció en xarxes socials amb les pàgines corporatives de METRIC SALAD, a fi d'obtindre informació detallada.

  7. Com es protegeixen les teues dades personals?

  Ens comprometem a mantindre segures les teues dades personals, adoptant totes les precaucions raonables per a fer-ho. Implementem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries d'acord amb la normativa vigent contra qualsevol accés no autoritzat i modificació, divulgació, pèrdua o destrucció. Exigim i imposem contractualment als proveïdors de serveis que manegen les teues dades personals que facen el mateix.

  8. Com tractem les teues dades en relació amb les cookies?

  Utilitzem cookies (dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels Usuaris) per a l'anàlisi del trànsit i rendiment de la web i per a fer que aquesta funcione millor i siga més fàcil d'utilitzar. La nostra instal·lació i ús de les cookies depén de la configuració que realitzes tant en el bàner de cookies com a través del teu navegador. Tota la informació sobre què són les cookies i com les utilitzem està disponible en la nostra Política de cookies.

  9. Quins són els teus drets?

  Pots sol·licitar a METRIC SALAD confirmació sobre si les teues dades personals estan sent tractades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes. També, pots sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals es van recollir. En determinades circumstàncies, és possible sol·licitar la limitació del tractament de les teues dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici d'accions o la defensa de reclamacions. Pots revocar en qualsevol moment els consentiments prestats. Exercida la revocació, que no tindrà caràcter retroactiu excepte disposició legal que impose aquest caràcter, les teues dades podran conservar-se bloquejades durant els terminis de prescripció establits per les normes aplicables. Recorda que també podràs oposar-te al tractament de les teues dades, particularment, respecte de les comunicacions comercials, i en aquest cas no tractarem les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Per a exercitar els citats drets, escriu al Delegat de Protecció de Dades, adjuntant còpia de document acreditatiu de la teua identitat, a qualsevol de les següents adreces:

  Per a ajudar-nos a tramitar la seua sol·licitud, et preguem que indiques en l'assumpte “Protecció de Dades”. Tens dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades (a Espanya, www.aepd.es) en cas que tingues coneixement o consideres que un fet puga suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

  Tornar