Ciència de dades, aprenentatge automàtic i IA

← Tornar al llistat
 • 01-10-2021

Què és el Business Intelligence?.

Coneix els beneficis que pot aportar al teu negoci

En plena era digital apareixen nous termes com el de Business Intelligence, per les seues sigles BI. En castellà, significa “intel·ligència de negocis” o també “intel·ligència empresarial”.

Aquest nou concepte fa referència al conjunt d’accions que es duen a terme en una empresa per a transformar grans quantitats de dades en informació. Aquesta informació té l’objectiu de ser rellevant per a l’empresa i, d’aquesta manera, facilitar la presa de decisions.

Quin objectiu té el Business Intelligence?

El BI té com a objectiu principal agrupar grans quantitats de dades per a generar informació útil. D’aquesta manera, ajuda a identificar els principals riscos, febleses, problemes i oportunitats d’una empresa.

En condensar les dades en informació, els directius i gerents de les empreses tenen més confiança i seguretat per a dur a terme una presa de decisions. I així, millorar punts importants del seu negoci, com el servei al client o els productes i/o serveis.

Quins beneficis ofereix?

Les empreses solen apostar pel BI una vegada coneixen els beneficis que aquest pot aportar al seu negoci. Per què? Perquè aporta a les empreses una informació concreta que s’ha extret mitjançant l’anàlisi de les dades que ells mateixos han generat.

D’aquesta manera, la informació extreta ajuda al fet que els directius d’empreses tinguen una base sobre la qual fonamentar les seues decisions. També ajuda a la planificació estratègica del seu negoci, sent aquesta una solució que aporta un gran avantatge sobre els competidors en analitzar els punts febles i les oportunitats del mercat.

A més, el BI també ajuda en altres processos:

 • Analitza la informació interna i externa de diferents fonts.
 • Aporta una major profunditat d’anàlisi en l’estratègia (és a dir, major seguretat per a prendre decisions!)
 • Permet optimitzar processos.
 • Dona valor al negoci.
 • Ajuda a identificar noves oportunitats de negoci.
 • Permet identificar punts febles.
 • Dona una visió més àmplia i específica de l’empresa.

Què són les eines de Business Intelligence?

Com hem esmentat anteriorment, el BI s’encarrega de recopilar dades per a generar informació útil i rellevant per a l’empresa. Per a això, hi ha eines en forma de programari que s’encarreguen de recopilar i processar una gran quantitat de dades que provenen de diverses fonts sense una estructura definida.

Les fonts utilitzades són diverses, alguns exemples poden ser: bases de dades de clients, correus electrònics, informes sobre les vendes d’un semestre, entre altres.

Tipus d’eines

La intel·ligència de negoci és una categoria molt àmplia, no obstant això, es poden distribuir les principals solucions de BI en tres blocs:

 • Eines de gestió de dades: aquesta categoria permet depurar les dades que provenen de diferents àmbits. Té l’objectiu d’extraure, combinar i generar informació rellevant per a prendre decisions encertades.
 • Eines per a descobrir noves dades: aquesta categoria recopila informació nova per a dur a terme una anàlisi que permeta fer prediccions i projeccions de futur. Especialment en elements concrets com el mercat o la competència.
 • Eines de reporting: aquesta categoria és l’encarregada de, una vegada analitzades i agrupades les dades, ajudar a visualitzar de manera clara i gràfica la informació obtinguda. D’aquesta manera, ajuda a generar informes de tota mena i fins i tot valorar si s’estan complint o no els objectius plantejats en la planificació estratègica del negoci.

En Metric Salad sabem la importància d’analitzar les teues dades empresarials, per això, una de les nostres línies d’intervenció és la de BI. Aquest servei permet integrar-lo en negocis i projectes que busquen l’automatització i l’avaluació contínua de les seues activitats. I tu, has provat ja sistemes de Business Intelligence?

Contingut relacionat

María Fragoso

12-07-2022

Claus per a la transformació digital de la meua empresa

María Fragoso

30-06-2022

Innovació en el màrqueting digital: compartir és essencial

María Fragoso

15-12-2021

El metavers i el col·leccionisme d'art i la moda mitjançant NFTs